Belastingplan 2016 en ondernemersBelastingplan 2016
Stroomlijnen stimuleren innovatie

Integratie RDA en S&O-afdrachtvermindering
De extra fiscale aftrek voor research en development (RDA) wordt omgezet in de bestaande loonkostensubsidievan de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O-afdrachtvermindering). Er is daarom nog maar één aanvraag nodig bij RVO.nl.

De S&O-afdrachtvermindering wordt in verband met de integratie van de RDA aangepast. Enkele wijzigingen:
• Het schijventarief en de schijfgrenzen worden aangepast.
• Het starterspercentage in de eerste schijf gaat van 50% naar 40%.
• Het plafond in de S&O-afdrachtvermindering vervalt.
• Er wordt een forfait in de S&O-afdrachtvermindering geïntroduceerd.
• Publieke kennisinstellingen worden uitgesloten van de regeling.
• Er zijn enkele wijzigingen in subsidiabele werkzaamheden.

Tip:
Voor S&O-uitgaven boven € 1 mln waarvoor al een RDA-beschikking is afgegeven, is er een overgangsregeling. Die uitgaven kunnen vanaf 2016 tijdens de periode van de RDA-beschikking jaarlijks via een S&O-aanvraag voor de S&O-afdrachtvermindering in aanmerking komen. Vanaf uiterlijk eind november 2015 is daarvoor bij RVO.nl een aanvraagprogramma beschikbaar.

Besparing overdrachtsbelasting door erfpachtlease wordt bestreden
In de praktijk wordt beleggingsvastgoed nog weleens overgedragen in de vorm van erfpachtlease om overdrachtsbelasting te voorkomen. In deze variant van ‘sale-en-lease-back’ draagt de verkoper een onroerende zaak over, onder voorbehoud van een tijdelijk recht van erfpacht. Voor de berekening van de overdrachtsbelasting komt dan de gekapitaliseerde waarde van de erfpachtcanons in aftrek op de overdrachtsprijs. Die vermindering van de overdrachtsprijs is vanaf 1 januari 2016 niet meer mogelijk.

Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan. De aangekondigde maatregelen moeten nog door de Tweede en Eerste Kamer worden aangenomen. Dat betekent dat er nog wijzigingen kunnen worden aangebracht of dat bepaalde voorstellen toch geen doorgang vinden.

Lees meer over het belastingplan 2016 voor

• Algemeen
• Alle belastingplichtigen
• Ondernemers
• Dga en bv
• Werkgevers
• Woningeigenaren
• Automobilisten
• Overige maatregelen

Snel contact met ons.

Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Vergeet uw telefoonnummer niet.