Belastingplan 2016 overige maatregelen

Andere maatregelen uit de belastingvoorstellen op Prinsjesdag 2015 zijn:

• De accijns op frisdranken (alcoholvrije dranken) en bier gaat omhoog.
• Herintroductie vrijstelling kolenbelasting voor opwekking van elektriciteit in combinatie met verhoging   energiebelastingtarieven.
• Het verlaagde btw-tarief voor geneesmiddelen gaat alleen gelden voor geneesmiddelen waarvoor een handelsvergunning in de zin van de Geneesmiddelenwet is verleend, of op grond van die wet daarvoor zijn vrijgesteld. Hiermee wordt voorkomen dat spierbalsems, littekengel en dergelijke middelen onder het verlaagde btw-tarief vallen.
• Afvalstoffenbelasting gaat worden geheven op afvalstoffen die niet worden verbrand in een afvalverbrandingsinrichting in Nederland, maar worden geëxporteerd om in het buitenland te worden verbrand.
• Ter uitvoering van internationale afspraken over de handhaving van uniforme gegevensuitwisseling worden handhavingsbepalingen ook van toepassing op informatie-uitwisseling met de BES-eilanden.
• Er zijn enkele aanpassingen in de nieuwe regeling van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen vanaf 1 januari 2016.
• Growkits en kweekvloeistoffen worden onder het algemene tarief voor de btw (21%) gebracht.
• Er komt een teruggaafregeling voor aardgas dat is geleverd om te worden gebruikt als brandstof voor beroepsvaartuigen op zee (met inbegrip van de visserij).
• De ontvanger krijgt de mogelijkheid tot toepassing van lijfsdwang bij civiele vorderingen tot betaling van een belastingschuld.
• Er komt een inkomstenbelastingvrijstelling voor Joodse vervolgingsslachtoffers die uitkeringen ontvangen uit het zogenoemde Artikel 2-Fonds. Dat is een internationale compensatieregeling die wordt uitgevoerd door de Claims Conference.

Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan. De aangekondigde maatregelen moeten nog door de Tweede en Eerste Kamer worden aangenomen. Dat betekent dat er nog wijzigingen kunnen worden aangebracht of dat bepaalde voorstellen toch geen doorgang vinden.

Lees meer over het belastingplan 2016 voor

• Algemeen
• Alle belastingplichtigen
• Ondernemers
• Dga en bv
• Werkgevers
• Woningeigenaren
• Automobilisten
• Overige maatregelen

Snel contact met ons.

Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Vergeet uw telefoonnummer niet.