Auto

Autobedrijven rekenen op sterke groei van winst en omzet

De registratie van nieuwe personenauto’s neemt toe en de meeste ondernemers in de branche trekken deze positieve lijn door naar 2019. Ze rekenen ten opzichte van andere branches in het mkb op een bovengemiddelde groei van de omzet en de winst. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘2019 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen’. Wel is de financiële positie van autobedrijven per saldo verslechterd, is er sprake van stevige margedruk en kampt een groot aantal bedrijven met een tekort aan vakkundig personeel.

Omzet- en winstgroei bovengemiddeld
Ondernemers in de autobranche gaan voor 2019 uit van een omzetgroei van bijna 12%. Daarmee zijn ze positiever gestemd dan het mkb als geheel (+10,6%). De winst zal naar verwachting met ruim 10% toenemen. Dit cijfer ligt aanzienlijk hoger dan de prognose van een jaar geleden (5,6%) en iets hoger dan het mkb-gemiddelde (+9,3%).

Fors hogere personeelskosten
Steeds meer autobedrijven merken dat de vraag naar gekwalificeerd personeel het aanbod overstijgt en kampen met tekorten. Om goede medewerkers aan te trekken en te binden, is meer geld nodig. Voor 2019 gaat de branche uit van een toename van de personeelskosten van ruim 8%. Dit betekent meer dan een verdubbeling ten opzichte van de prognose van een jaar geleden.

Meer nadruk op efficiency
Gezien de margedruk en het tekort aan vakkundig personeel is het niet vreemd dat autobedrijven in 2019 sterker willen sturen op efficiency. De helft van de respondenten in de SRA-BiZ-analyse noemt dit als belangrijkste kans. Overheidsmaatregelen, technologische ontwikkelingen en het tekort aan vakkundig personeel vormen de grootste bedreigingen voor de branche.

Financiële positie verslechterd
De financiële positie van autobedrijven is achteruitgegaan. Het percentage ondernemingen dat aan al de financiële verplichtingen kan voldoen, is gedaald van bijna 78% in 2016 naar 74,6% in 2017. De automotive blijft hiermee achter bij het mkb-gemiddelde, dat verbeterde van 78,7% naar ruim 80%.

Grotere behoefte aan externe financiering
Ondanks de verslechterde kredietwaardigheid willen autobedrijven in 2019 meer gaan investeren (+10,5%). Daarbij neemt de behoefte aan externe financiering nog sterker toe (+11,8%). Dit kan een knelpunt zijn, want autobedrijven ervaren in de praktijk problemen met het aanvragen van krediet.

Bron: SRA-BiZ 2019

Geïnteresseerd in onze dienstverlening?
Neem contact met ons op als u meer wilt weten. Wij staan u met alle plezier te woord.

Bel Iris Damen AA RB of Geert de Jonge MSc. RA op nummer 0416 712 650 of gebruik het reactieformulier.

Lees ook andere Branches in Zicht

Bouw
Detailhandel
Horeca
Industrie
Logistiek
Medische zorg
Zakelijke dienstverlening

 

Snel contact met ons.

Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Vergeet uw telefoonnummer niet.