Zakelijke dienstverleners rekenen op sterke winstgroei in 2019

Specialistische zakelijke dienstverleners zijn erg positief voor 2019. Ze gaan uit van een relatief sterke ontwikkeling van zowel de omzet als de winst. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘2019 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen’. De kredietwaardigheid van de branche is opnieuw verbeterd en de investeringsverwachting ligt duidelijk hoger dan een jaar geleden. Toch liggen er ook behoorlijke uitdagingen, zoals een tekort aan vakkundig personeel, digitalisering en branchevreemde concurrentie.

Bovengemiddelde groei
De vraag naar specialistische zakelijke diensten groeit mee met de economie. De woningmarkt is nog altijd een stevige aanjager voor bijvoorbeeld notariskantoren en architectenbureaus, maar ook de bedrijfsinvesteringen zijn aangetrokken. Specialistische zakelijke dienstverleners zijn dan ook erg positief gestemd over 2019. Ze gaan uit van een omzetgroei van bijna 12%, versus 10,6% voor het mkb als geheel. De winstgroei schatten ze zelfs nog hoger in: 14,6% (ten opzichte van 9,3% voor het mkb).

Sterke stijging personeelskosten
De specialistische zakelijke dienstverlening is een arbeidsintensieve branche waar de personeelskosten relatief veel gewicht op de totale kostenschaal leggen. De personeelskosten zullen in 2019 naar verwachting bovengemiddeld toenemen, zo blijkt uit het SRA-BiZ-onderzoek. De respondenten gaan uit van een stijging van gemiddeld 6,6%, versus 5% voor het mkb als geheel.

Ondernemerschap
De branche kampt met een tekort aan gekwalificeerd personeel. Dit noemen de respondenten in het SRA-onderzoek als de belangrijkste bedreiging voor de komende twaalf maanden. Daarnaast blijven de tarieven onder druk staan. Kansen zien specialistische zakelijke dienstverleners dan ook vooral in efficiënter werken. In het SRA-onderzoek noemt 60% van de respondenten dit de belangrijkste kans.

Bijna de helft van de respondenten denkt dat samenwerken en netwerken de beste kansen bieden. Branche-experts wijzen op ondernemerschap en investeren in gezonde en gelukkige werknemers als bepalende succesfactoren. Het verschil tussen winnaars en verliezers zal volgens hen groter worden.

Financiële positie verder verbeterd
De kredietwaardigheid van specialistische zakelijke dienstverleners is verder aangetrokken. Uit de analyse van SRA-BiZ blijkt dat het aandeel van de ondernemers die aan alle financiële verplichtingen kunnen voldoen, is gestegen van 79% in 2016 naar 81,5% in 2017. Daarmee doet de branche het beter dan het mkb-gemiddelde. De gezonde financiële positie vertaalt zich in een hogere investeringsbereidheid. Specialistische zakelijke dienstverleners verwachten in 2019 4,6% meer te gaan investeren. Deze prognose ligt aanzienlijk hoger dan een jaar geleden. Wel blijft de branche nog achter bij het mkb-cijfer: +5,5%.

Bron: SRA BiZ (2019)

Geïnteresseerd in onze dienstverlening?
Neem contact met ons op als u meer wilt weten. Wij staan u met alle plezier te woord.

Bel Iris Damen AA RB of Geert de Jonge MSc. RA op nummer 0416 712 650 of gebruik het reactieformulier.

Lees ook andere Branches in Zicht

Automotive
Bouw
Detailhandel
Horeca
Industrie
Logistiek
Medische zorg

Snel contact met ons.

Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Vergeet uw telefoonnummer niet.