Kamer steunt afwikkeling pensioen in eigen beheer

Bron: FD 23 maart 2016

Kamer steunt afwikkeling pensioen in eigen beheer

Van onze correspondent (FD)
Woensdag 23 maart 2016, 17:52
Update: woensdag 23 maart 2016, 19:57
Een meerderheid van de Tweede Kamer lijkt in te stemmen met afwikkeling van de fiscale faciliteit voor pensioenen in eigen beheer (PEB), die directeuren-grootaandeelhouders nu in hun eigen bedrijf hebben zitten. Staatssecretaris Eric Wiebes en veel dga’s willen van deze fiscale faciliteit af.

Vrijwel alle partijen steunen een fiscaal aantrekkelijke afkoopregeling, in combinatie met een alternatieve spaarmogelijkheid binnen de eigen onderneming. Wiebes zegt toe dat hij binnen twee weken zijn definitieve keuze zal maken. Daarvoor moet hij nog een aantal knelpunten oplossen.
‘Hele royale korting’

In het voorstel dat Wiebes nog moet uitwerken kunnen dga’s met de fiscus afrekenen tegen 70% van de fiscale waarde van hun pensioenreserve. De Partij van de Arbeid sputtert nog wat tegen die ‘hele royale korting’ van 30%.

‘Als iedereen afkoopt, praat je over een fiscaal voordeel van een paar miljard’, aldus Kamerlid Ed Groot. Gemiddeld is het verschil met de eerder door Wiebes voorgestelde korting van 20% volgens hem € 11.000 extra per dga. Wiebes bevestigde de schatting van ‘miljarden’ belastingvoordeel. Maar Groot wil het plan om die reden nog niet blokkeren.

Solvabiliteit

De huidige faciliteit voor pensioen in eigen beheer is fiscaal niet meer zo aantrekkelijk als toen de vennootschapsbelasting nog 48% was. Ook drukt de pensioenverplichting vaak zo zwaar op de solvabiliteit dat er geen dividend mag worden uitgekeerd en verkoop wordt bemoeilijkt.

Verder kost het jaarlijks flink wat advieskosten om de fiscale en commerciële waarde van de pensioenverplichtingen te berekenen.

Maar ook de Belastingdienst grijpt naast een deel van zijn uitgestelde inkomsten. De fiscaal vrijgestelde opgebouwde pensioenreserve kan verloren gaan en niet tot uitkering komen, het moment waarop de fiscus normaal gesproken afrekent.

‘Niet blij’

‘Er zijn bij de Belastingdienst 75 mensen bezig met het ontwarren van de PEB-knopen, We hebben hier iets beet waar we allebei niet blij van worden’, aldus Wiebes woensdag in het overleg erover met de vaste Kamercommissie Financiën.

Hoewel dga’s een groot belastingvoordeel opstrijken bij afkoop en bovendien hun bedrijf en investeringen weer normaal kunnen financieren, gaat ook de Schatkist er nog op vooruit. Wiebes sprak van een ‘fiscale perpetuum mobile’.

Die is het gevolg van het feit dat de regeling feitelijk wordt betaald uit de inkomsten die de fiscus ooit zou derven bij voortbestaan van de PEB, als gevolg van ‘ongelukken’ met de opgebouwde reserves waarover wel fiscale aftrek is genoten, maar die niet meer tot uitkering komen.

DGA’s die niet kunnen of willen afkopen kunnen hun rechten afstempelen tot de fiscale balanswaarde en omzetten in een oudedagsverplichting die niet verder kan worden opgebouwd.

Er waren nog veel vraagtekens in de Kamer bij de afkoopregeling. Veel partijen vroegen zich af wat er gebeurt als ex-partners van dga’s niet akkoord gaan met de afkoop. Ook willen Wiebes’ eigen VVD en D66 dat hij overlegt met werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland, die zich nog teweerstellen tegen het plan. ‘We moeten recht doen aan hun zorgen’, aldus D66’er Steven van Weyenberg.

Bron: FD 23 maart 2016

Snel contact met ons.

Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Vergeet uw telefoonnummer niet.