detailhandelDetailhandel en accountant

Bent u actief in de retail en vraagt u zich af hoe u het doet t.o.v. de concurrentie? Wat uw sterke punten zijn en waar het beter kan? Neem dan geheel vrijblijven contact met ons. Wij beschikken over uitstekende cijfers en informatie om u van dienst te zijn.

Beleving is de nieuwe trend in de retail. Een duidelijke winkel met een strakke focus op doelgroepen is een must.

Thuis in uw retailbranche
De economische krimp, de daarmee samenhangende afname van de koopkracht en het vertrouwen van de consument hebben grote gevolgen voor de detailhandel. De branche als geheel heeft mede daardoor te lijden van teruglopende omzetten, een toenemend aantal faillissementen en leegstand van winkelpanden. De deelbranche non-food (onder meer kleding, drogisterijen, consumentenelektronica en huishoudelijke artikelen) merkt dit het sterkst.

Druk op de sector
Consumenten kunnen en willen minder besteden. Vooral de winkeliers in de non-food hebben hier last van. De omzet van de deelbranche food pluste daarentegen met 2,7% in 2012. Maar het blijft moeilijk. De online retailmarkt laat echter wel een forse groei zien. Retailers moeten de kwakkelende economie het hoofd bieden, maar ook de veranderende consumentenbehoefte.

Op weg naar herstel?
Samenwerken is de sleutel. De detailhandel is als geen andere sector afhankelijk van het consumentengedrag. De angst voor de opkomst van het onlinekanaal wordt vaak maar op één manier bestreden, namelijk door de prijs te drukken, terwijl de prijs niet het aangewezen wapen is. “De prijs wordt steeds transparanter en daarmee wordt het onderscheidend vermogen belangrijker”, zo stelt een deskundige in ons brancherapport Retail.

Kansen
Slim inspelen op kansen. Dat is wat de branche moet doen. En die mogelijkheden zijn er. Door het gebruik van nieuwe technologie is altijd bekend waar de consument zich bevindt. De winkelier kan daardoor het aanbod, het contact met de klant en de service verbeteren. Trend is ook dat de consument zich meer online oriënteert en beleving zoekt. De detaillist moet hier op inspringen. Hij moet geen verkoper zijn, maar een aanbieder van beleving en vermaak, denk aan winkelgebieden met speciaalzaken.

Uw bedrijf vergelijken
Genoeg kansen voorhanden dus. Om die kansen te pakken, moet uw onderneming wel goed gepositioneerd zijn en moet u weten waar u staat ten opzichte van de concurrent. De brutowinstmarge kwam in de sector op een gemiddelde uit van 39% in 2012. De personeelskosten bedroegen in dat jaar gemiddeld 23% van de totale omzet, zo weten wij uit onze benchmark voor de retail. Komen deze cijfers overeen met uw resultaten? Of wijkt u daar van af? En zo ja, hoe komt dat en welke vervolgstappen kunnen daartoe
worden ondernomen?

Kennis en ervaring delen
Voor onze specialistische kennis over uw onderneming en uw branche maken wij gebruik
van Branche in Zicht (BiZ) dat unieke brancherapportages heeft met actuele en betrouwbare cijfers, trends en ontwikkelingen. BiZ wordt ondersteund door het grootste netwerk van accountants en adviseurs, SRA geheten. De 370 SRA-kantoren hebben meer dan 50% van alle mkb-bedrijven als klant. Zij wisselen kennis en ervaring uit die weer worden ingezet voor uw onderneming. Betrokkenheid en kwaliteit staan daarbij voorop.

Advies op maat
In deze roerige tijden komt de echte ondernemer boven! U staat daarin niet alleen.
Of het nu gaat om branchespecialisatie, fiscaliteiten, financiering, verbetertrajecten of
andere vraagstukken, wij hebben die expertise in huis. Ons kantoor helpt u met veel
ondernemingszin en vakbekwaamheid verder. Van vakkennis naar vooruitstrevend
ondernemen.

Interesse in onze dienstverlening?
Wilt u weten hoe uw onderneming er voor staat? Neem contact met ons op. Wij staan u met alle plezier te woord.

Bel Iris Damen AA RB of Geert de Jonge MSc. RA op nummer 0416 712 650 of gebruik het reactieformulier.

Snel contact met ons.

Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Vergeet uw telefoonnummer niet.