KwaliteitszorgAlles onder controle

Kwaliteitszorg

We ondersteunen accountantskantoren bij het opzetten, verbeteren en handhaven van hun interne kwaliteitsbeheersingssystemen. Dat varieert van korte begeleidingssessies tot langdurige betrokkenheid. De afgelopen jaren hebben wij kantoren begeleid bij de aanvraag en verwerving van hun WTA-vergunning. Daarnaast voeren we voor kantoren externe opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen (OKB’s) uit, treden op als sparring partner van compliance officers of als externe compliance officer en verrichten we dossierinspecties op basis van de vigerende regelgeving.

Uitgangspunt voor al deze werkzaamheden is dat de betreffende kantoren permanent in compliance zijn met de wettelijke eisen op grond van de Wet Toezicht Accountants Organisaties (WTA), het Besluit Toezicht Accountants Organisaties (BTA) en alle overige relevante regelgeving en dat het bestuur van kantoren hier pro-actief over geadviseerd wordt.

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met Iris Damen AA RB of Geert de Jonge MSc. RA op nummer 0416 712 650 of uw belangstelling laten blijken d.m.v. ons reactieformulier.

Snel contact met ons.

Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Vergeet uw telefoonnummer niet.