Dispute servicesVerzeker u van deskundige bijstand

In het kader van dispute services treden we op als deskundige in juridische procedures waarbij de inbreng van een registeraccountant, een accountant-administratieconsulent of een business valuator gewenst is. Deze opdrachten zijn meestal afkomstig van ondernemers of advocaten en kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de bedrijfseconomische beoordeling of onderbouwing van een schadeclaim of een reorganisatie. Daarnaast kan gedacht worden aan waardebepalingen en verdeling van vermogens of ondersteuning van curatoren bij faillissementsonderzoeken. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen wij optreden als behartiger van een specifiek belang of als neutrale deskundige die probeert om partijen, al dan niet door middel van mediation bij elkaar te brengen.

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met Iris Damen AA RB of Geert de Jonge MSc. RA op nummer 0416 712 650 of uw belangstelling laten blijken d.m.v. ons reactieformulier.

Zie ook

Accountancy
Belastingen
Salarisadministratie
Financiële planning
Bedrijfswaardering
Kwaliteitszorg
Dispute services
Second opinion
Advies

Snel contact met ons.

Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Vergeet uw telefoonnummer niet.