Een bedrijf starten

Voldoet u aan het urencriterium, dan heeft u recht op zelfstandigen- en -startersaftrek

Start u een bedrijf?
Belangrijkste fiscale actualiteiten op een rij

U bent van plan om een eigen onderneming te starten en daarbij gaat u vast niet over één nacht ijs. U wilt op de hoogte zijn van alle mogelijkheden die het eigen ondernemerschap u kan bieden. Fiscale regels spelen daarbij een grote rol. Om u van dienst te zijn, hebben wij daarom alvast de belangrijkste regels op papier gezet.

Urencriterium
Als u als starter winst uit onderneming (bijvoorbeeld bij de eenmanszaak of vof) geniet, heeft u recht op een aantal aantrekkelijke ondernemersfaciliteiten. U moet dan wel voldoen aan het urencriterium. Dit betekent dat u minimaal 1.225 uur per jaar moet besteden aan uw onderneming. Alle uren die u uit zakelijk oogpunt maakt, tellen mee. Dus ook de uren die u bijvoorbeeld besteedt aan uw eigen administratie, netwerken en acquisitie, het bouwen van een website, reistijd en studie-uren om uw vakkennis op peil te houden.

Tip: vergeet niet uw uren bij te houden. Bijvoorbeeld in een agenda of op een aparte urenstaat. Start u vanuit een WW-positie, dan moet u ook voor het UWV alle uren die u besteedt aan uw onderneming bijhouden.

Ondernemersfaciliteiten
Als u aan het urencriterium voldoet, heeft u recht op de zelfstandigen- en startersaftrek. In de jaren waarin u startersaftrek heeft, mag u bovendien willekeurig afschrijven op bedrijfsmiddelen. Besteedt u minstens 500 uur aan speur- en ontwikkelingswerk, dan kunt u gebruikmaken van de (starters)aftrek speur- en ontwikkelingswerk en mogelijk ook van de sinds 2012 ingevoerde Research en Development Aftrek (RDA).

Zelfstandigenaftrek
De zelfstandigenaftrek is vanaf 2012 niet meer afhankelijk van de hoogte van de winst. Iedere ondernemer die voldoet aan het urencriterium en aan het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 65 jaar nog niet heeft bereikt, heeft recht op een vast bedrag van € 7.280. Bent u 65 jaar of ouder dan heeft u recht op 50% van de aftrek.

Tip: vanaf 2010 mag de zelfstandigenaftrek alleen nog verrekend worden met winstinkomen. Voor u als starter geldt dit niet.
U mag nog gedurende drie jaar (zolang u recht heeft op startersaftrek) de zelfstandigenaftrek verrekenen met ander inkomen (zoals looninkomsten).

Startersaftrek
U heeft als startende ondernemer (eerste vijf jaar) naast de zelfstandigenaftrek nog gedurende drie jaar recht op een startersaftrek van € 2.123 (2012). Als u 65 jaar of ouder bent, heeft u recht op 50% van de aftrek. Heeft u een arbeidsongeschiktheidsuitkering dan komt u in aanmerking voor de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid en moet u voldoen aan een verlaagd urencriterium van 800 uur. De aftrek bedraagt € 12.000 (1e jaar), € 8.000 (2e jaar) en € 4.000 (3e jaar). De aftrek kan in dit geval niet hoger zijn dan uw winst in dat jaar.

Mkb-winstvrijstelling
De mkb-winstvrijstelling is een vrijstelling van 12% (2012) van de winst na aftrek van de ondernemersaftrek. In 2010 is de vrijstelling losgekoppeld van het urencriterium. Sindsdien is het nog aantrekkelijker om naast een baan of uitkering een onderneming te starten.

Willekeurige afschrijving voor starters
Zolang u recht heeft op startersaftrek mag u willekeurig afschrijven over bedrijfsmiddelen die u aanschaft. U kunt dus een bedrijfsmiddel in één keer volledig afschrijven. Investeringen tot maximaal € 306.931 (2012) komen in aanmerking voor willekeurige afschrijving. Enkele bedrijfsmiddelen, zoals grond, woonhuizen, personenauto’s en bedrijfsmiddelen met een investeringsbedrag van minder dan € 450, zijn uitgesloten.

Tip: schrijft u alles in één keer af, dan kunt u in een volgend jaar niets meer afschrijven. Uw winst is dan in latere jaren hoger en u betaalt meer belasting. Wij kunnen uitrekenen wat voor u het gunstigste is.

Investeringsaftrek
Als u als ondernemer voor de inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting in een jaar voor meer dan € 2.300 in bedrijfsmiddelen investeert, heeft u recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De aftrek bedraagt een percentage van het totale investeringsbedrag in een kalenderjaar. Is het investeringsbedrag niet meer dan € 55.248 dan is de aftrek 28%. Investeert u méér dan € 55.248 maar niet meer dan € 102.311, dan is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek € 15.470. Bij een investeringsbedrag boven de € 102.311, bedraagt de aftrek € 15.470 verminderd met 7,56% van het gedeelte van het investeringsbedrag dat de € 102.311 te boven gaat. Boven een investeringsbedrag van € 306.931 is geen aftrek meer mogelijk. Als u in duurzame en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen investeert, heeft u wellicht ook recht op energie-investeringsaftrek of milieu-investeringsaftrek.

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet
Als ondernemer moet u zelf de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet betalen aan de Belastingdienst. Deze bedraagt 5% over maximaal € 50.064. Omdat u ook niet meer verzekerd bent tegen arbeidsongeschiktheid, is het verstandig om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Deze kunt u in uw aangifte inkomstenbelasting aftrekken als uitgaven voor inkomensvoorzieningen.

Sparen voor de oude dag
Als ondernemer zult u zelf moeten sparen voor uw oude dag. U bouwt immers geen pensioen meer op bij een werkgever, maar misschien kunt u de pensioenregeling nog wel vrijwillig voortzetten. In de Pensioenwet is namelijk geregeld dat zelfstandige ondernemers nog tien jaar lang vrijwillig pensioen kunnen opbouwen via het pensioenfonds van het bedrijf waar zij het laatst in loondienst waren. Wilt u hier gebruik van maken, dan zult u moeten navragen of het pensioenfonds hieraan wil meewerken.

Het afsluiten van een lijfrenteverzekering is ook een van de mogelijkheden om te zorgen dat u straks voldoende inkomen overhoudt als u met pensioen gaat. U heeft ook de mogelijkheid om het geld voor uw oude dag voorlopig in het bedrijf te houden. Een gedeelte van de winst mag u namelijk toevoegen aan de oudedagsreserve. De toevoeging van de oudedagsreserve over een kalenderjaar bedraagt 12% van de winst en er geldt een jaarmaximum van € 9.542.

Tip: overleg met ons of het voor u aantrekkelijk is om een oudedagsreserve in de onderneming op te bouwen. De oudedagsreserve is namelijk een vorm van belastinguitstel. Op de opgebouwde reserve rust nog een belastingclaim en op enig moment, vaak als u stopt met de onderneming, zult u moeten afrekenen.

Uw onderneming in bv-vorm
Misschien wilt u het liefst uw onderneming starten als bv. Een van de belangrijkste redenen is de beperkte aansprakelijkheid. De bv is in principe zelf aansprakelijk voor haar schulden. Is er echter sprake van wanbeheer, dan kunt u toch persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Minimum kapitaal
Bij de start van de bv moet u een kapitaal inbrengen van minimaal € 18.000 en voor de oprichting heeft u een notaris nodig. Er bestaan plannen om het startkapitaal af te schaffen en de oprichtingseisen te versoepelen. De verwachting is dat dit vanaf 1 juli 2012 mogelijk wordt. De bv betaalt over haar winst vennootschapsbelasting. Over de eerste € 200.000 winst bedraagt de vennootschapsbelasting 20%. Daarna bedraagt het tarief 25%.

Gebruikelijk loon
Als directeur-grootaandeelhouder (dga) moet u uzelf een loon toekennen van minimaal € 42.000. Dit heet het gebruikelijk loon. Over dit gebruikelijk loon moet de bv dan loonbelasting/premie volksverzekeringen en een inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (5% over maximaal € 50.064) inhouden en afdragen. U bent niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Tip: om problemen te voorkomen, is het verstandig om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

Tot slot
Bovenstaande is slechts een greep uit alle fiscale rechten en plichten die op u afkomen als ondernemer. Zo moet u bijvoorbeeld ook een administratie inrichten, kunt u kosten in aftrek brengen op de omzet en bent u waarschijnlijk ook ondernemer voor de omzetbelasting. Neemt u personeel in dienst, dan krijgt u ook te maken met loonheffing. Wij kennen alle regels en zijn u graag van dienst.

Snel contact met ons.

Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Vergeet uw telefoonnummer niet.