Ondernemen en horizontaal toezicht

Zeker weten dat uw aangifte gewoon goed is

Wat is Horizontaal toezicht?
Horizontaal toezicht biedt ondernemers, hun adviseurs en de Belastingdienst de kans om op basis van transparantie en wederzijds vertrouwen, vooraf afspraken te maken over de werkprocessen en onderlinge communicatie in het belastingaangifteproces. Het gaat om een andere manier van werken waarbij alle partijen samen verantwoordelijk zijn voor een goede uitvoering van de belastingwetgeving. Dit moet leiden tot meer efficiency, het voorkomen van dubbel werk en daarmee tot lagere (ondernemers)kosten en meer zekerheid voor de belastingplichtige. U dus!

De Jonge Accountants en horizontaal toezicht
Het kwaliteitssysteem van ons kantoor is zodanig dat de Belastingdienst het erkent en erop vertrouwt dat de aangiften loonheffing, inkomsten-, omzet- en vennootschapsbelasting, die wij produceren gewoon goed zijn en niet in het reguliere toezicht worden mee genomen. U krijgt daardoor snel zekerheid en duidelijkheid krijgt over uw aangifte.

Toegevoegde waarde
Natuurlijk is het voor u als ondernemer prettig te weten dat het werk dat wij voor u verrichten van zeer goede kwaliteit is. En wanneer u als ondernemer met uw accountant meewerkt binnen het Convenant Horizontaal toezicht, krijgt u er bovendien nog iets extra’s bij:

  1. U bent ervan verzekerd dat u niet in het reguliere toezicht van de Belastingdienst valt omdat de Belastingdienst ervan uit gaat dat uw aangifte gewoon goed is.
  2. U krijgt minder controles ter plaatse omdat aangiften binnen Horizontaal toezicht onder meta toezicht vallen: steekproefsgewijs wordt er gecontroleerd. U bent dus niet uitgesloten van controles maar de eventuele controle vindt wel sneller plaats en duurt korter.
  3. Bij eventuele problemen zorgen wij voor inhoudelijke afstemming met de Belastingdienst voorafgaand aan de aangifte. U weet dus veel sneller waar u aan toe bent.
  4. De Belastingdienst stelt zo snel mogelijk de definitieve aanslag vast.
  5. Uw rechtszekerheid wordt vergroot.

Wat vraagt horizontaal toezicht van u?
U moet intern de zaken goed op orde hebben. Mocht dat nodig zijn, dan kunnen wij u daarin adviseren. Daarnaast verklaart u schriftelijk via een deelnemersverklaring dat u op basis van vertrouwen, begrip en transparantie een relatie met de Belastingdienst wilt en dat u de gegevens voor de aangifte tijdig, juist en volledig aanlevert bij uw ons of de Belastingdienst. De deelnemersverklaring voor het horizontaal toezicht kunt u opvragen bij ons kantoor.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen en we vertellen u dan graag meer over het horizontaal toezicht van ons kantoor.

Snel contact met ons.

Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Vergeet uw telefoonnummer niet.