Wanneer verwerk ik persoonsgegevens?

De AVG is alleen van toepassing wanneer er sprake is van de verwerking van een (of meer) persoonsgegevens. Als daar geen sprake van is dan is de AVG niet van toepassing.

Wanneer is sprake van persoonsgegevens?

Een “persoonsgegeven” is een gegeven waarmee iemand kan worden geïdentificeerd. Soms is direct duidelijk om wie het gaat, zoals bij NAW-gegevens en herkenbare afbeeldingen zoals pasfoto’s. In andere gevallen is niet direct duidelijk om wie het gaat, maar is het gegeven wel te herleiden tot een bepaalde persoon. Bijvoorbeeld als het u het gegeven kunt linken aan een bepaalde persoon via een database. Gegevens die in eerste instantie misschien geen persoonsgegevens lijken, kunnen dat dus wel zijn. Denkt u aan: BSN, IP-adressen, (mobiele) telefoonnummers en nummerborden.

Wat is verwerken?

De “verwerking” van persoonsgegevens omvat alle denkbare handelingen met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, opslaan, analyseren, gebruiken, corrigeren en verwijderen. Maar ook meer passieve handelingen, zoals de enkele aanwezigheid van de gegevens op uw servers, vallen onder het begrip “verwerken” in de zin van de AVG. Let op: om spraakverwarring te voorkomen is het goed om in het oog te houden dat “verwerken” een handeling is die zowel door verwerkingsverantwoordelijke als door de verwerker kan worden gedaan (verwerken is het algemene werkwoord).

Kortom..

Gezien het ruime begrip persoonsgegevens en het ruime verwerkingsbegrip is er al heel snel sprake van het verwerken van persoonsgegevens.

Zie ook

Privacyverklaring
Authoriteit Persoonsgegevens

Snel contact met ons.

Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Vergeet uw telefoonnummer niet.