Hoe richt ik een BV op?

Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV) moet bij notariële akte worden opgericht door een notaris. De akte van oprichting bevat de statuten van de vennootschap. In de statuten van de BV staat wie de oprichters, bestuurders en aandeelhouders van de BV zijn. Daarnaast is in de statuten ook het aandelenkapitaal opgenomen.

Hoe hoog moet het aandelenkapitaal zijn?

U kunt al met € 0,01 een BV oprichten. Het verplichte aandelenkapitaal van €18.000,-  is opgeheven bij de inwerkingtreding van de Wet Flex-BV in 2012. Hoewel het mogelijk is om met € 0,01 een BV op te richten is dit niet aan te raden met het oog op bestuurdersaansprakelijkheid.

Om uw BV op te richten heeft de notaris de volgende gegevens van u nodig:

  • De doelomschrijving van de BV;
  • Het aandelenkapitaal van de BV;
  • Wie de oprichters zijn;
  • Wie de bestuurders worden;
  • Wie de aandeelhouders worden;
  • Geldige legitimatiebewijzen van bovengenoemde personen.
Snel contact met ons.

Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Vergeet uw telefoonnummer niet.