Wie zijn er meldplichtig voor de WWFT?

In de Wwft wordt aan de hand van het begrip instelling’ bepaald voor wie de wet van toepassing is (zie artikel 1 Wwft). Onder het begrip ‘instelling’ vallen rechtspersonen maar ook natuurlijke personen. Daarbij worden bij bepaalde instellingen diensten en handelingen benoemd die zijn uitgezonderd van de meldplicht.

Instellingen met meldplicht

Op dit moment zijn de volgende instellingen verplicht om ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU-Nederland:

 • Accountant
 • Advocaat
 • Bank
 • Belastingadviseur
 • Beleggingsinstelling
 • Beleggingsonderneming
 • Bemiddelaar in levensverzekeringen
 • Betaaldienstagent
 • Betaaldienstuitvoerder treedt op in opdracht van een betaaldienstverlener met andere EU lidstaat vergunning
 • Betaaldienstverlener
 • Domicilieverlener
 • Elektronischgeldinstelling
 • Handelaar / verkoper van goederen
 • Instelling voor Collectieve Belegging en Effecten (ICBE)
 • Instelling niet zijnde een bank die toch bancaire activiteiten verricht
 • Levensverzekeraar
 • Notaris
 • Makelaar of tussenpersoon in zaken van grote waarde
 • Pandhuis
 • Speelcasino
 • Taxateur
 • Trustkantoor
 • Verhuurder van safes
 • Wisselinstelling

Bron: FIU (2019)

 

Snel contact met ons.

Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Vergeet uw telefoonnummer niet.