Wat is de waarde van mijn aandelen?

Dat is een vraag die regelmatig aan ons wordt gesteld door ondernemers die er over denken om hun aandelen te verkopen of die in het kader van hun financiële planning inzicht willen hebben in de waarde van hun aandelen en de verwachte verdere ontwikkeling daarvan.

Als waarderingsdeskundige kunnen we eenvoudig en snel een waardebepaling van uw aandelen voor u uitvoeren en daarmee heeft u dan een goede uitgangspositie voor uw verdere besluitvorming. We tekenen hierbij aan dat een waardebepaling van uw aandelen iets anders is dan een waardebepaling van uw onderneming. Het verschil zit erin dat bij de waardebepaling van uw onderneming geen rekening wordt gehouden met de waarde van niet bedrijfsgebonden activa en met de financieringsstructuur. Het kan dan bijvoorbeeld zo zijn dat we voor uw aandelen een waarde bepalen van 400.000 euro terwijl de waarde van uw onderneming 1 miljoen euro bedraagt.

Uiteindelijk gaat het om wat u over houdt bij een eventuele verkoop en dan gaat het dus om de waarde van de aandelen en niet om de waarde van de onderneming.

Wilt u meer weten over de waardebepaling van uw aandelen, neem dan contact op met Geert de Jonge MSc. RA op nummer 0416 712 650 of via het reactieformulier.

Zie ook

Bedrijfsoverdracht
Wat is uw bedrijf waard?

Waardebepaling van uw onderneming
De vergeten waarde bij het doorschuiven van de aanmerkelijk belang belastingclaim bij echtscheiding
Over de peildatum bij de waardering van aandelen
Nominale of contante waarde van de aanmerkelijk belang belastingclaim

Snel contact met ons.

Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Vergeet uw telefoonnummer niet.