Waarmee krijg ik te maken als mijn werknemer ziek wordt?

Als een van uw werknemers langdurig ziek blijft, moet u twee jaar lang minimaal 70% van het loon doorbetalen. Bij een eventuele CAO hebt u wellicht nog andere verplichtingen.

Reïntegratie
Volgens de Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) moeten werkgever en werknemer zich inspannen om ervoor te zorgen dat de zieke werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk gaat. Als werkgever hebt u de plicht om uw zieke werknemer te laten reïntegreren, in uw eigen bedrijf of bij een andere werkgever. Wanneer u te weinig gedaan hebt om reïntegratie mogelijk te maken, kunt u verplicht worden om hem/haar langer door te betalen. De verplichtingen veranderen regelmatig en de gevolgen hiervan kunnen voor u als werkgever groot zijn.

Als de werknemer, ondanks alle inspanningen, na twee jaar niet meer (volledig) aan de slag kan, beoordeelt het UWV met de ‘poortwachtertoets’ of die inspanningen voldoende waren. Vervolgens bekijkt deze instantie met de werknemer wat hij of zij nog wél kan en stelt eventueel het recht op uitkering vast. De WIA voorziet in een regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). De WGA maakt het financieel altijd lonend om (meer) te werken. Werknemers die vanaf 2006 volledig arbeidsongeschikt worden verklaard en geen of slechts een geringe kans op herstel hebben, krijgen een uitkering volgens de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA). U kunt het financiële risico van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van uw werknemers bij het UWV onderbrengen of het zelf dragen (en eventueel een polis afsluiten bij een private verzekeraar). U mag maximaal 50% van de WGA-premie verhalen op het nettoloon van uw werknemers. Zowel de WGA- als de IVA-uitkering bedraagt minder dan het laatst verdiende loon. Werknemers lopen dus een inkomensrisico. Wel kan een werknemer of de werkgever een WIA-gatverzekering sluiten.

Om het beroep op de WIA terug te dringen, zijn de regels de afgelopen jaren aangescherpt. Van werkgevers worden meer inspanningen geëist om zieke werknemers weer terug te leiden naar de arbeidsmarkt. Daarom is het goed te weten dat uw AA-Accountant u op dit gebied kan adviseren.

Zie ook

Heb ik als ondernemer een accountant nodig?
Hoe financier ik mijn bedrijf?
Hoe schrijf ik mijn bedrijfsmiddelen af?
Kan ik gemakkelijk geld lenen bij de bank?
Kom ik in aanmerking voor subsidies?
Moet iedere ondernemer een jaarrekening opstellen?
Moet ik als (beginnend) ondernemer een BV oprichten?
Moet ik een andere rechtsvorm voor mijn bedrijf kiezen?
Van welke fiscale mogelijkheden kan ik als ondernemer gebruikmaken?
Verlagen investeringen mijn winst?
Waar krijg ik juridisch advies?
Waar moet ik op letten bij het inzetten van freelancers?
Waarmee krijg ik te maken als mijn werknemer ziek wordt?
Waarom willen anderen mijn jaarrekening zien?
Wat heb ik aan een financiële administratie?
Wat is een accountant?
Wat is uw bedrijf waard?
Wat kost een accountant eigenlijk?
Welke fiscale verplichtingen heb ik als ondernemer?

Snel contact met ons.

Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Vergeet uw telefoonnummer niet.