Succesvol financieren

Alternatieve financieringsvormen voor uw BV
Het is voor bedrijven nog steeds lastig om geld te lenen bij een bank. Maar u bent tegenwoordig voor een financiering niet meer alleen afhankelijk van de bank. Er is een nieuwe financieringsmarkt aan het ontstaan, een markt die complementair kan zijn aan de zo vertrouwende bancaire financiering. Daarnaast biedt ook de overheid u extra financieringshulp. Wilt u meer weten? Lees dan vooral verder.

Private financiering
Welke ondernemer kent ze niet, de private financiers. Of het nu familie, vrienden of zakenrelaties zijn, voor velen zijn ze bij de start van een bedrijf onmisbaar om aan aanvullend kapitaal of een geldlening te komen. Toch biedt dit persoonlijke netwerk niet altijd uitkomst. Naarmate de financieringsbehoefte, de risico’s, de omvang en complexiteit van uw plannen toenemen, zult u sneller op zoek moeten naar andere financieringsvormen, als alternatief of aanvullend. De particuliere financieringsmarkt kent een breed palet aan potentiële geldschieters.

Tip: denk bij alternatieve financieringsbronnen ook aan leverancierskrediet, hypotheekbanken, leasemaatschappijen en factoring. Voor uw liquiditeitspositie het overwegen waard!

Business angels
Ook wel informal investors genoemd. Het zijn veelal particulieren die, al dan niet verenigd, hun kennis, ervaring, netwerk en kapitaal inzetten voor startende of jonge, veelal innovatieve ondernemingen. Voor deze investeerders draait het om een goed plan en geloof in de ondernemer. Wat ze ook hebben, is de wil om risicodragend te investeren. De ondernemer ontvangt risicokapitaal. De informal investor krijgt een aandeel in de zeggenschap, eigendom of winst van de onderneming.

Tip: informeer ook naar de business angels-initiatieven en -bijeenkomsten bij u in de regio of daarbuiten. Zij brengen ondernemers en investeerders bij elkaar!

Private equity
Investerings- en participatiemaatschappijen, ook wel genoemd private equity, zijn doorgaans private maatschappijen waarin kleinere en grotere beleggers/investeerders zijn verenigd. Zij kunnen zorgen voor het benodigde risicodragend vermogen dat u als ondernemer nodig heeft om bij andere financiers met succes uw kredietbehoefte te regelen. Risicodragend vermogen kan worden verstrekt in de vorm van zowel aandelenkapitaal als een (achtergestelde) lening. De drijfveer van private equity is rendement!

Kredietunie
Een nieuwe financieringsvorm in een coöperatief jasje. De kredietunie is een coöperatieve kredietvereniging van mkb-ondernemers. Het is een jong initiatief van Kredietunie Nederland, een coöperatie van kredietunies, opgezet door een aantal voormalige bankiers als reactie op de behoefte aan een gespecialiseerde kredietverstrekking voor het mkb. Doel van een kredietunie is om via een gemeenschappelijke kas geld uit te lenen aan collega-ondernemers binnen een sector of regio. Zowel de kredietgevers als de kredietnemers zijn lid en mede-eigenaar van de coöperatie. De kredietunie heeft geen winstoogmerk en wil voorzien in het verlenen van krediet tot € 250.000. De verwachting is dat het aantal kredietunies snel zal groeien.

Crowdfunding
Deze financieringsvorm wint snel aan populariteit. Het is een internetmarktplaats voor financiering. Hoe werkt het? De ondernemer plaatst het idee of plan op een van de crowdfundingplatforms en doet een beroep op meerdere particuliere investeerders om te financieren. De kredietvraag, rente en looptijd bepaalt u zelf. Wilt u de geldverschaffers in ruil voor hun inleg aandelen in het bedrijf of een percentage van de omzet of winst aanbieden, dan kan dat ook. Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv Met de helpende hand van de overheid meer kans van slagen Investeerders kunnen inschrijven tot de inschrijving vol is, waarna uw financiering rond is!

Let op: de regelgeving voor alternatieve financieringsvormen staat nog in de kinderschoenen. Controleer of het crowdfundingplatform beschikt over een AFM-vergunning!

Nederlandse Investeringsinstelling
Het is de bedoeling dat in de loop van 2014 nog een nieuw initiatief start: de Nederlandse Investeringsinstelling. Deze instelling vervult straks een functie als intermediair en aanspreekpunt om institutionele beleggers zoals grote verzekeraars en pensioenfondsen, in te schakelen bij de financiering van belangrijke projecten. De investeringsinstelling gaat zich richten op projecten die in de kern rendabel zijn, maar om verschillende redenen niet aan de benodigde bancaire financiering kunnen komen.

Overheid als cofinancier
Met de helpende hand van de overheid heeft u als ondernemer meer kans van slagen om bij kredietinstellingen een lening te kunnen afsluiten. Ook al zijn uw plannen en de financiële vooruitzichten nog zo goed, zonder voldoende zekerheden zult u de kredietaanvraag al snel zien stranden. Vandaar dat de overheid diverse regelingen in het leven heeft geroepen om de toegang tot de kredietmarkt te vergemakkelijken.

Borgstelling MKB-Kredieten (BMKB)
Voor ondernemers met een financieringsbehoefte, maar onvoldoende onderpand, kan de BMKB uitkomst bieden. Voorwaarde is wel dat de toekomstperspectieven gunstig zijn en de kredietverstrekker een aanvraag hiervoor indient. Bent u nog geen drie jaar als ondernemer actief, dan is er voor u de Starters BMKB. U kunt via deze regeling maximaal € 266.667 aan krediet krijgen, terwijl de overheid zich garant stelt voor 67,5% van het krediet. Geen starter meer of heeft u een hogere kredietbehoefte? Dan is er nog de reguliere BMKB, bedoeld voor bedrijven met niet meer dan 250 fte’s in dienst en een jaaromzet tot € 50 mln óf een balanstotaal tot € 43 mln. De kredietregels inzake omvang, aflossing en looptijd zijn afhankelijk van het bestedingsdoel en type onderneming. De reguliere BMKB is per 1 november 2013 tijdelijk verruimd tot uiterlijk 31 december 2014. Sluit u als bestaand bedrijf bij de bank een lening af van maximaal € 200.000, dan staat de overheid nu borg voor 67,5%. Dit was 45%. Ook het maximumbedrag waarvoor de overheid borg staat, is tijdelijk verhoogd van € 1 miljoen naar € 1,5 miljoen.

Voor innovatieve ondernemers die over een S&O-verklaring beschikken, biedt de overheid binnen de BMKB-regeling daarnaast een aanvullende garantieregeling.

Tip: vraag de bank (of de niet-bancaire financierder) bij uw kredietaanvraag of u in aanmerking komt voor de BMKB!

Innovatiekrediet
Heeft u een innovatief idee, maar ontbreken alleen de middelen nog om verder te investeren, dan biedt wellicht voor u het Innovatiekrediet uitkomst. Hiermee kunnen veelbelovende innovatietrajecten worden gefinancierd. Het is een risicodragend krediet. Rente varieert van 4,7% tot 10%, afhankelijk van het risicoprofiel. Mocht het innovatieproject mislukken, is er de mogelijkheid tot kwijtschelding van het krediet. Slaagt het project dan moet de lening (het krediet) inclusief de opgebouwde rente binnen tien jaar worden terugbetaald.

Microkrediet
Veel ondernemers zijn al geholpen met een relatief gering krediet. Maar het risicoprofiel belemmert de toegang tot het bankkrediet. Denk dan eens aan microfinanciering. Op dit moment bedraagt het kredietplafond € 50.000. De regeling staat open voor startende en bestaande ondernemers in het midden-en kleinbedrijf (mkb) en wordt uitgevoerd door Qredits Micro-financiering Nederland. Qredits komt alleen in beeld als de bank uw kredietaanvraag heeft afgewezen.

MKB-krediet
Sinds begin november 2013 biedt Qredits ook het nieuwe MKB-krediet aan. Dit is een zakelijke lening aan startende en bestaande ondernemers in het mkb van minimaal € 50.000 en maximaal € 150.000. Deze lening is er speciaal voor ondernemers die een financiering nodig hebben en hiervoor niet bij de bank terecht kunnen. Er gelden wel een aantal voorwaarden.

Groeifaciliteit
U wilt op eigen kracht groeien in Nederland of daarbuiten, u wilt een bedrijf overnemen, dan kan de Groeifaciliteit u helpen de benodigde risicodragende financiering aan te trekken. De Groeifaciliteit verschaft financiële instellingen een extra garantie, misschien net genoeg om de financiers (bank of participatiemaatschappij) over de streep te trekken. Let wel, de Groeifaciliteit is niet bedoeld voor een herfinanciering. De garantie is beperkt tot 50% van de financiering.

Garantie Ondernemingsfinanciering
Speciaal voor (middel)grote ondernemingen, die hoofdzakelijk actief zijn in Nederland, financieel gezond en met toekomstperspectief, is er nog de GO-regeling. Via de GO-regeling kan de bank met 50% overheidsgarantie de benodigde extra zekerheden binnenhalen. De maximale looptijd van de garantie is 8 jaar. De Garantie Ondernemingsfinanciering is per 1 november tijdelijk verruimd tot uiterlijk 31 december 2014. Hierdoor kunnen leningen van maximaal € 150 miljoen tot de helft gegarandeerd worden.

Tot slot
De besproken regelingen zijn slechts een selectie uit het groeiende aanbod. Wij verkennen graag met u de kansen en de valkuilen om uiteindelijk te komen tot een passende financieringsoplossing.

Zie ook

Zaken doen met uw eigen BV
Wat is uw bedrijf waard?
Verbeter uw liquiditeit
Spaar-BV
Succesvol financieren
Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de DGA
Uw positie als DGA
Liquiditeitsprognose
Geld lenen aan en van de BV
Estate planning
Financiële planning
Fiscale eenheid
Echtscheiding en uw bedrijf

Snel contact met ons.

Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Vergeet uw telefoonnummer niet.